Zawody aerial hoop 11.06.2023

TURNIEJ AKROBATYKI POWIETRZNEJ LOVE TO FLY

11.06.2023

Kategorie Aerial Hoop, w pod kategoriach debiut, Amator, Profesjonalista i Elite :

– dzieci 6-9 lat – dzieci 10-13 lat – junior 14-17 lat

– dorośli 18-29 lat – dorośli 30+

REGULAMIN:

§ 1.

Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju LOVE FLY jest Klub sportowy Dance&Fitness house na rzecz promocji i propagowaniu tańca wśród dzieci, młodzieży i osób

starszych

§ 2.

Zawody odbędą się w dniach 11.06.2023 r. w Hala widowiskowa w Łapczycy

§ 3.

Celem zawodów jest popularyzacja dyscypliny oraz ukazanie artystycznego wyrazu gimnastyki na kole. Przy ocenie głównie liczy się kreatywność zawodnika i artyzm.

§ 4.

Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godz. 8:00 11.06.2023 r.. Szczegółowy plan zawodów pojawi się nie później niż 7 dni przed zawodami. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o szczegółach rejestracji oraz programie zawodów.

W dniu 11.06.2023r. odbędą się kategorie Aerial Hoop.

§ 5.

1.

Debiut- osoba początkująca biorąca pierwszy raz w zawodach.

Amator – zawodnik trenujący nie dłużej niż 3lata, startujący do tej pory w zawodach jedynie w kategoriach amatorskich bez osiągnięć na podium w ww kategorii. Amatorem NIE MOŻE być trener bądź osoba zawodowo zajmująca się sportem.

Profesjonalista – osoba zaawansowana, kursant bądź trener z doświadczeniem oraz osiągnięciami sportowymi.

Jury ma prawo przenieść danego uczestnika

2.

KATEGORIE w solo i duetach:

– dzieci 6-9 lat (debiut/amator/profesjonalista)

– dzieci 10-13 lat (debiut/amator/profesjonalista)

– junior 14-17 lat (debiut/amator/profesjonalista)

– dorośli 18-29 lat (debiut/amator/profesjonalista)

Organizator zastrzega sobie połączenie kategorii w przypadku małej liczby uczestników.

§ 6.

ZGŁOSZENIA I KWALIFIKACJE:

1. Każda osoba chcąca wziąć udział w zawodach zobowiązana jest do przesłania poprawnie wypełnionego formularza na e-mail: lovetoflylapczyca@gmail.com

W każdej kategorii jest ograniczona ilość miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat akredytacji.

2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 maja 2023 r. ( Liczba miejsc jest ograniczona)

3. Muzykę należy wysłać wraz ze zgłoszeniem do 26 maja 2023 r. W dzień turnieju należy posiadać ze sobą kopie zapasową muzyki na nośniku pendrive.

§ 7.

WARUNKI I KOSZTY UDZIAŁU

1. Warunkiem przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych do finału zawodów jest dokonanie wpłaty za udział przelewem na konto bankowe 07 1050 1445 1000 0090 8192 5134

w terminie do 26.05. 2023 r. W tytule przelewu ważne jest napisanie imienia i nazwiska startującego.

2. Opłata za udział:

50 PLN – debiuty

100PLN – kategoria dzieci i junior

125PLN – kategoria dorośli

150PLN – duety

Organizator zastrzega sobie, że zwrot startowego następuje jedynie w przypadku odwołania imprezy.

Bilety dla publiczności dostępne będą na miejscu w cenie :

15 zł – bilet normalny

10 zł – bilet ulgowy, dzieci od lat 10, uczniowie i studenci z ważną legitymacją

Trener ma wstęp bezpłatny.

§ 8.

NAGRODY

1. W każdej kategorii za 3 pierwsze miejsca przewiduje się Puchar oraz dyplom,a za wyróżnienie medal i dyplom. W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana Nagroda Specjalna GRAND PRIX całej danej kategorii (200 zł). Szczegóły o większej puli dodatkowych nagród (np. rzeczowych) zostaną podane w terminie późniejszym po dokonaniu ostatecznych ustaleń ze sponsorami.

§ 9.

SCENA ORAZ SPRZĘT

1. Zawodnicy będą mieć do dyspozycji koła z 1 zaczepem (nieotejpowane oraz otejpowane) tj. 90, 100cm (koło nie będzie mogło być niżej niż linia brody- w zgłoszeniu należy zaznaczyć wysokość zawieszenia koła). Podany rozmiar koła w formularzu nie podlega zmianie! Podczas turnieju przy kategoriach Aerial Hoop oraz będzie do dyspozycji materac o wymiarach: 200/120/20 ?????

– Podczas występów w kat. Aerial Hoop jest dozwolone używanie magnezji. Magnezję należy mieć swoją, jednakże organizator będzie na miejscu posiadał i udostępniał też magnezję.

§ 10.

ZAWODNICY

1. Zawodnik przystępując do turnieju oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i

akceptuje jego warunki.

2.Zawodnik przystępując do turnieju oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach i nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne mogące wpłynąć na pogorszenie jego stanu w trakcie konkursu.

3. Zawodnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW obejmujące udział w turnieju oraz dokument tożsamości potwierdzający ukończone 18 lat w dniu zawodów z wyjątkiem kategorii dziecięcej.

4. Zabrania się w dniu zawodów spożywania alkoholu, używek, narkotyków, substancji odurzających oraz innych substancji mogących wpłynąć na stan zawodnika.

5. KOSTIUM: kostium ma idealnie przylegać do ciała, materiał ma zakrywać intymne części ciała, aby nie były one widoczne. Mężczyźni występują w spodenkach/szortach przylegających do ciała. Zabronione jest występowanie w slipkach czy kąpielówkach. Ważne jest to, aby części intymne nie prześwitywały, żeby strój je zasłaniał. Dopuszczalne jest, aby występować z odsłoniętymi nogami czy rękami.

§11.

ZASADY OCENY – KRYTERIA SĘDZIOWSKIE

Prezentacje turniejowe będą oceniane przez 3-osobową komisję sędziowską powołaną zgodnie z kompetencjami i doświadczeniem zawodowym sędziów.

1. TECHNIKA ( 30pkt )- dotyczy opanowania systemu ruchowego i swobodnego posługiwania się tym systemem. Walory techniczne brane pod uwagę w ocenie to precyzja i dynamika ruchu, muzykalność, koordynacja oraz wykorzystanie możliwości ciała ludzkiego w danym stylu tanecznym. Dopuszczane są elementy tańca akrobatycznego, z wyłączeniem elementów akrobatyki sportowej. Dopuszczane jest łączenie różnych stylów tańca nowoczesnego w prezentacji turniejowej.

2. CHOREOGRAFIA ( 20 pkt )- dotyczy realizacji celu obranego przez choreografa poprzez wybór i połączenie elementów ruchowych oraz nadanie im zamierzonego wyrazu artystycznego, tak aby w konsekwencji powstała spójna i harmonijna struktura formalna i/lub tematyczna, która dzięki temu nabierze niepowtarzalnego znaczenia artystycznego. 3. WRAŻENIA ARTYSTYCZNE ( 20 pkt )- to szczególny sposób oddziaływania tańca na odbiorcę, będący przede wszystkim wynikiem spójności elementów kompozycyjnych oraz technicznych i przejawiający się poprzez wzbudzenie głębszych emocji u widza. Komisja weźmie pod uwagę dobór muzyki i repertuaru, strój, wykorzystanie elementów akrobatycznych wyłącznie jako formy wzbogacającej i uzupełniającej taniec, bogactwo figur tanecznych, stopień wykorzystania elementów scenograficznych i rekwizytów.

Organizatorzy nie załączają listy figur obowiązkowych. Każda zaprezentowana w powietrzu figura akrobatyczna (oprócz spadki) powinna być utrzymana przez minimum 2 sekundy. Przy ocenie poziomu trudności figur komisja bierze pod uwagę takie elementy/figury jak: siłę, balans, rozciągnięcie nóg, rozciągnięcie pleców, spadek

Elementami oceny sędziowskiej dotyczącej walorów artystycznych prezentacji są: odpowiednio

dobrana do elementów akrobatycznych muzyka; odpowiednia do wieku artysty historia i choreografia, muzykalność, kontakt z publicznością, strój, estetyka, ogólny wyraz artystyczny.

Program prezentacji powinien być dopasowany do wieku tancerzy, zapewnić im bezpieczeństwo oraz nie powinien oddziaływać negatywnie na widownię.

§ 12.

DYSKWALIFIKACJA

1. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za :

a) nieprzestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie lub uwag organizatora

b) niestosowny strój (erotyczny lub odsłaniający intymne części ciała)

2. O dyskwalifikacji decyduje jury konkursowe.

§13.

INFORMACJE DLA ZAWODNIKA

Informacje organizacyjne i przydatne dla Was informacje:

1. Rejestracja danych kategorii zostanie podana wraz z harmonogramem turnieju na 7 dni przed turniejem. Z uwagi na fakt, że organizujemy turniej po raz pierwszy mamy ograniczona ilość szatni, więc nie pomieścimy wszystkich uczestników przez cały dzień i przebywanie w szatni

będzie możliwe tylko na czas trwania kategorii, w której uczestnik występuje. Szczegółowy program będzie dostępny na fanpage turnieju na facebook’u.

2. Muzykę do występu należy przesłać wraz ze zgłoszeniem w nieprzekraczającym terminie do 26.05.2023r. (plik musi być opisany: imię i nazwisko zawodniczki , kategoria). W INNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE PRZYJĘTY.

4. Czas trwania prezentacji we wszystkich kategoriach to 3:00 minuty (czas ze względu na możliwość przyjęcia większej ilości zgłoszeń) W utworze do prezentacji mogą pojawić się słowa nie zawierające wulgaryzmów.

9. Ubezpieczenie- W dniu rejestracji tj. 11.06.2023r. każdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z występem w zawodach. 10. Organizator zastrzega sobie prawa do wszelkich zmian, w razie wystąpienia konieczności do połączenia kategorii lub odwołania zawodów. W przypadku odwołania zawodów opłaty startowe zostaną zwrócone.