Nowy sezon 2019/2020 zapisy ruszyły.

   

 

A teraz podsumowując rozkład zajęć jazz/hip hop/ taniec nowoczensy (mix styli)/akrobatyka

Wyślij nam sms: Imię, nazwisko, i cyfrę od 1 do 21. na numer 516127492.

 1. Balet 4/5 lat grupa (wprowadzająca)
 2. Balet/elementy jazz 6/8 lat (początkująca)
 3.  grupa artystyczna jazz od 9 lat (początkująca)
 4. grupa artystyczna jazz od 9 lat (wprowadzająca)
 5. jazz zaawansowany (grupa zamknięta) nabór 7.09.2019
 6. grupa artystyczno – pokazowa modern jazz (zamknięta) nabór 14.09.2019
 7. taniec nowoczesny 4/5 lat grupa (wprowadzająca)
 8. taniec nowoczesny 6/8 lat grupa (wprowadzająca)
 9. taniec nowoczesny 6/8  lar grupa (początkująca)
 10. taniec nowoczesny 9/11 lat grupa (wprowadzająca)
 11. hip hop 9/11 lat początkująca
 12. hip hop 12/15 lat początkująca
 13. hip hop pow 15 lat początkująca
 14. hip hop od 12 lat wprowadzający
 15. hip hop od 9 lat grupa turniejowa (nabór 14.09.2019)
 16. high heels 16+ grupa początkująca (nabór 14.09.2019)
 17. akrobatyka dzieci młodsze grupa wprowadzająca 4-6 lat
 18. akrobatyka dzieci starsze wprowadzające 7-11 lat
 19. akrobatyka dzieci starsze początkujące  7-11 lat
 20. akrobatyka dzieci i młodzież średnio zaawansowane
 21. mini mini dla 2-3 latków open cały rok

1.Poziom wprowadzający obowiązuje przez pierwszy semestr. Przeznaczony jest dla osób nie mającego żadnego doświadczenia tanecznego, rozpoczynających swoją przygodę z tańcem. Do grup na tym poziomie można dopisywać się w każdym momencie trwania semestru. Grupa w sposób automatyczny przechodzi na poziom 2 po ukończeniu pierwszego semestru.

2.Poziom Podstawowy – przeznaczony jest dla osób z podstawowym doświadczeniem tanecznym (posiadający odpowiednie umiejętności taneczne lub wyłonienie podczas wizytacji. Decyzję o przyjęciu do grup podejmuje instruktor w porozumieniu z managerem. Grupa po ukończeniu 2 semestrów przechodzi na poziom wyżej.

3.Poziom średnio zaawansowany  to poziom, który osiąga grupa tańcząca w danej kategorii wiekowej przynajmniej dwa semestry. Do grup na tym poziomie mogą dołączyć tancerze, którzy posiadają odpowiednie umiejętności taneczne lub tacy, którzy zostali wyłonieni podczas wizytacji. Decyzję o przyjęciu do grupy podejmuje instruktor w porozumieniu z managerem.

4. Poziom zaawansowany. Do grup na tym poziomie mogą dołączyć tancerze, którzy posiadają odpowiednie umiejętności
taneczne lub tacy, którzy zostali wyłonieni podczas wizytacji. Decyzję o przyjęciu do grupy podejmuje instruktor w porozumieniu z managerem

*****Przyjmuje się, że w momencie gdy skład osobowy grupy zmieni się o 40% (grupę zasilą tancerze z
niższego poziomu), poziom całej grupy może ulec obniżeniu o jeden poziom zaawansowania.