Tomasz Czajka​

 mgr zarządzania kadrami WSZiB (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie), lic zarządzanie i marketing w firmie WSEI (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie), kurs pedagogiczny, instruktor bodyART i BAX. 

Szkolenia:

bodyART Basic,
bodyART Contact, 
bodyART EXTREME – BAX, 
bodyART MyOfascials and Trigger Points,
bodyART Dynamic New Version, 
bodyART Structure , 
szkolenie teoretyczne z anatomi człowieka OpenMind; 
Dietetyka i Suplementacja poziom I Jakub Mauricz, 
warsztaty nt holistycznego podejścia do człowieka, 
udział w I ogólnopolskiej konferencji nt odżywiania przy chorobach autoimmunologicznych, 
udział w konferencji nt odżywiania u Jerzego Zięby.
W najbliższych planach kwiecień : bodyART recovery&medical 


Doświadczenie: 2,5 roku. (start maj 2015)
bodyART trenuje od styczeń 2013 z powodu nieustających problemów z kręgosłupem nawet po zabiegu odcinka L5-S1. Zaczynając jako klient  od bodyART reha, krok po kroku poprawiając stan swojego zdrowia i kondycji fizycznej – a jednocześnie odnajdując swoją największą do tej pory pasję w życiu – mogłem w 2015 roku podjąć decyzje o kształceniu się jako instruktor bodyART.  
bodyART to trening dopracowany do perfekcji, ciągle rozwijający się do tego stopnia, że gdy tylko pojawiają się nowe odmiany/odsłony treningu z niecierpliwością oczekuje na szkolenie w Polsce.